Το Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΙΜΜΕ), το Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου οργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Το Δικαίωμα Ελευθερίας της Έκφ...
Η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται να θέσει στο μικροσκόπιο της έρευνας της όλα ανεξαίρετα τα συμβόλαια που εχουν υπογραφεί απο τους αρμόδιους του ΤΕΠΑΚ και αφορούν και στα 60 κτίρια του Πανεπιστημίου. ...