24/07/2017 07:28:00
Κατα την ταπεινή μου άποψη, πρόκειται για μια ιδιαίτερα όμορφη, γεμάτη θετική ενέργεια και αισιοδοξία ευχή που κάποιος μπορεί να απευθύνει σε φιλικό του πρόσωπο. Μια ευχή που πατά και με τα δυό της πόδια στην ανθρώπινη πραγματικότητα, που εστιάζει την προσοχή στο παρόν, όποιο χαρακτηρα κι αν έχει αυτό, που αρνείται να επενδύσει σε μεταφυσικά οράματα και ευσεβοποθισμους, "ως τοις θανούσι πλούτος ουδέν ωφελεί".
Η συγκεκριμένη ευχή έχει τις ρίζες της στις νουθεσίες που σύμφωνα με τον Αισχύλο έδωσε ο Δαρείος στους υπηκόους του ( "Πέρσες" π.840) όταν αυτοί τον κάλεσαν να τους συμβουλεύσει για το πως θα διαχειριστούν την ταπεινωτική ήττα που δέχτηκε ο στρατός τους στη Σαλαμίνα (480πΧ).
Δαρείος: "...Υμείς δε, πρέσβεις χαίρετε εν κακοίς όμως ψυχή διδόντες ηδονήν καθ´ ημέραν ως τοις θανούσι πλούτος ουδέν ωφελεί..." που στη νεοελληνική μεταφράζεται ως "...Κι εσείς, γέροντες έχετε γεια και μες τις συμφορές δώστε στην ψυχή σας χαρά την κάθε μέρα σας, διότι ο πλούτος δεν ωφελεί όσους έχουν πεθάνει...."
Σε ελεύθερη απόδοση η συμβουλή αυτή μπορεί να διατυπωθεί με τα λόγια:
Φίλοι μου να ‘ στε καλά και με όλα σας τα βάσανα να χαίρεστε την ηδονή της κάθε μέρας ή πιο σύντομα, απλά και συμπυκνωμένα:
- Να ´στε καλά και να χαίρεστε!