19/11/2015 19:03:00

Θέμα: Προκλήσεις σε συνθήκες κρίσης. Δυνατότητες εργοδότησης και απόκτησης εμπειριών τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Επικέντρωση στους νέους ανθρώπους. Φιλοξενούμενοι: Πάμπος Χρυσοστόμου και Ξένια Λοιζίδου.


Check this out on Chirbit