30/06/2015 09:06:00

ΘΕΜΑ: Η πραγματική οικονομία

Φιλοξενούνται οι Γ.Δ. των εταιρειών ΚΕΑΝ και ΓΕΡΟΒΕΣΤ όπως επίσης και ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού. 

 


Check this out on Chirbit