02/05/2015 16:18:00

 Άγγελος Βότσης και Σκεύη Κουκουμά συζητούν για το ωράριο των καταστημάτων, τις τουριστικές ζώνες, για τις επιδράσεις / επιπτώσεις που θα έχει η απόρριψη, ή η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου...


Check this out on Chirbit