15/11/2014 18:21:00

Επί ξυρού ακμής:
Στην κόψη του ξυραφιού, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, σε κρίσιμο σημείο.
Ομηρική φράση, ειπώθηκε από το Νέστορα στο Διομήδη στην προσπάθειά του να τον ξεσηκώσει για πόλεμο εναντίον των Τρώων. Οι συνομιλιες βρίσκονται επι ξυρου ακμής και οι δυο ηγέτες επιβάλλεται να πάρουν αποφασεις. Προσοχη! Στο επι ξυρου, το ξυ γράφεται με υψιλον, όπως και το ξυράφι κι οχι με ήττα όπως ενίοτε συναντάται. Επι ξυρου ακμής.