15/11/2014 18:02:00

Κέρας Αμαλθείας:
Πλούτος, η αφθονία. Στο υπέδαφος της Αποκλειστικής μας ζώνης βρισκεται θαμένο  το κέρας της Αμαλθείας.             Το Κέρας της Αμάλθειας ήταν σύμβολο της αφθονίας, της πλησμονής των αγαθών και της ευημερίας του ανθρώπου. Αναφέρεται στο σπασμένο κέρατο της κατσίκας Αμάλθειας το οποίο μπορούσε να γεμίζει με οποιοδήποτε αγαθό επιθυμούσε ο κάτοχος του.
Σύμφωνα με τη μυθολογία η Αμαλθεια έτρεφε το μικρό Δια με γάλα και μέλι που ηταν κρυμμένα στο κέρατο της κατσίκας.
Ετυμολογικά το όνομα της Αμάλθειας προέρχεται απο το Α το στερητικό και το μάλθος που σημαινει έλλειψη, στέρηση. Άρα Αμάλθεια ηταν η μη έλλειψη, άρα η γεναιοδωρία.