15/11/2014 17:50:00

"Εμού θανόντος γαία πυρί μειχθήτω"
Μετά το θανατο μου ας καεί το σύμπαν.
Έτσι λέμε όταν θέλουμε να δηλώσουμε την απόλυτη αδιαφορία για τις όποιες συνέπειες μιας πράξης μας: Εγώ θα διεκδικήσω το δίκαιό μου και γαία πυρί μειχθήτω. Ας γίνει, δηλαδή, ό,τι θέλει.
Η φραση αποδίδεται στον Πανάρκη τον αινιγματοποιό, ο οποιος έζησε τον 5ον αιώνα π.Χ.