15/11/2014 17:42:00

Παρα θιν αλός:
παραλιακά, στην ακρογιαλιά. Ειχαμε ένα εύγεστο γεύμα παρα θιν αλός.
Η φραση ειναι ομηρική και ως ρίζα έχει την αρχαία λέξη Αλς που σήμαινε τη θάλασσα, ειδικά όπως την αντικρύζει κάποιος από την στεριά.
Απο το Ομηρικό  Αλς σχηματίστηκαν αρκετές ελληνικές λέξεις, όπως γιαλός, παράλιος, ενάλιος, αλιεία, ύφαλος, Άλιμος, Αλόνησος και άλλα.
Παρα θιν αλος λοιπόν.