16/10/2014 23:12:00

- Στόχος των συνομοτών  ειναι να με πλήξουν πολιτικά! Αμήν λέγω υμιν Παφιοι αδελφοί, πριν αλέκτορα φωνήσαι, ΔΗΚΟ τρις απαρνήση με.

Απο τις ειδήσεις: Ανεστάλη η συμμετοχή Βέργα στην Κ.Ε. Του ΔΗΚΟ.

- Ου Γριστός!..