10/11/2014 23:10:00

Ουρολογος δεν ειμαι, ομως ειμαι πεπεισμένος ότι ο καλός Θεουλης, όπως και πολλοι συνομήλικοί του υποφέρει απο προστάτη. Διαφορετικα δεν εξηγείται η συμπεριφορά του.
Μια ώρα αστραπές, βροντές, όμως το αποτέλεσμα, κόμπο, κόμπο, σταγόνα, σταγονα.
 Για να αδειάσει η νεροφόρος κύστη έπρεπε να του έφαρμόσουμε καθετηρα.
Μετα απο αυτο όμως ξεχείλησαν τα σακουλάκια υγιεινής!
- Καλές βροshές χωρκανοί!