10/07/2014 23:08:00

Πως εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Κυπριακης Δημοκρατιας με τη μονομερή αποφαση για αναστολή  των συνομιλιων;
Ποιος χάνει και ποιος κερδίζει με την αποφαση αυτη;
Και ακόμα, υπο ποιες προϋποθέσεις ο Προεδρος θα επανέλθει στο τραπέζι;
Η εν λόγω αποφαση ελήφθη στη βαση ενδελεχούς ανάλυσης των δεδομένων, ή ήταν μια απόφαση εν θερμώ;