27/09/2014 23:06:00

Επειδη κάποιοι συνάδελφοι στο ΡΙΚ επιμένουν να χρησιμοποιούν τον όρο "λαθρομετανάστες" για να χαρακτηρίσουν τους πρόσφυγες απο τη Συρία, έψαξα και βρήκα την παρακάτω επιστημονική εξήγηση του όρου. Νομίζω ότι ειναι άκρως διαφωτιστική.
Πηγή: Ιστοσελιδα "Αξιοπρεπεια &Αντοχη"

.....  Ο «λάθρος» είναι ο κρυφός. Ως εκ τούτου ο μετανάστης δεν μπορεί να είναι «λάθρος». Ένα μπέρδεμα δημιουργείται επειδή το «λαθραία» και το επίθετό του από κρυμμένος έγινε συνώνυμο του παράνομου και με τέτοια σημασία ενσωματώθηκε στο «μετανάστης». Ωστόσο, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι «κρυφός» εκτός αν είναι «λαθρεπιβάτης» (βλέπεις η έννοια καλύπτεται πλήρως από το «λάθρος»). Αντίθετα, «λάθρα» μπορεί να είναι μία ενέργεια («λαθρομετανάστευση»). Ο άνθρωπος/μετανάστης δεν είναι όμως ούτε προϊόν (για να διακινείται λαθραία, εκτός αν είσαι δουλέμπορος) ούτε ενέργεια, αλλά ιδιότητα. Ως εκ τούτης λοιπόν της ιδιότητας του ανθρώπου (όχι ενός res) δεν υφίσταται «λάθρος» ούτε καν στο παιδικό κρυφτό»...

Ενδιαφέρουσα ειναι και μια νομική προσέγγιση του θέματος:
Λαθρομετανάστης: «Το κεντρικό νομοθέτημα για την μετανάστευση είναι ο Ν.3386/2005 («Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», ο οποίος έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές). Σε αυτόν τον νόμο ορίζονται συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα, δηλαδή πράξεις που σύμφωνα με την μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας είναι παράνομες και τιμωρούνται (…). Σε καμία από αυτές τις ποινικές διατάξεις γίνεται χρήση των όρων «λαθρομετανάστης», ή «λαθρομετανάστευση». Επομένως η επιλογή του ποινικού νομοθέτη είναι να μην χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη ορολογία.
 Μόνο σε ένα άρθρο περιλαμβάνεται ο όρος «λαθρομετανάστες» στον μεταναστευτικό νόμο, σε άλλο κεφάλαιο, πέραν των ποινικών κυρώσεων: στο άρθρο 76, το οποίο έχει τίτλο «Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης». (…) Ο όρος «λαθρομετανάστευση» έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια προνομοθετικά κείμενα (αιτιολογικές εκθέσεις), κυρίως σε τμήματα που αναφέρονται στην μεταναστευτική πολιτική. (…) Δηλαδή η νομοθεσία, παρόλο που περιέχει περιστασιακά τον όρο, όταν έρχεται η ώρα να ορίσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την μετανάστευση, αποφεύγει την χρήση του. Επομένως, οι όροι «λαθρομετανάστης» και «λαθρομετανάστευση» δεν είναι σαφείς νομικά. Αντιλαμβανόμαστε ότι παραπέμπει σε κάποια παρανομία, αλλά ο νόμος σιωπά ως προς το πώς ορίζεται η συγκεκριμένη παρανομία.
Έτσι, η χρήση του όρου «λαθρομετανάστες» στο δημόσιο λόγο, θεωρώ ότι προσβάλλει το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των προσώπων, στα οποία αναφέρεται. Γιατί τους αποδίδει αυτομάτως την ιδιότητα του παρανόμου, χωρίς να προβλέπεται τέτοια ιδιότητα και, πολύ περισσότερο, χωρίς βέβαια να υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση που να κηρύσσει τα πρόσωπα ένοχα. Έτσι πρόκειται τελικά για έναν όρο όχι μόνο τεχνικά ασαφή, αλλά, ανάλογα και με το πλαίσιο της χρήσης του, μπορεί να αποτελέσει και προσβολή της προσωπικότητας του άλλου, ως μια περίπτωση εξύβρισης». [ Βασίλης Σωτηρόπουλος ]
 Και κάτι τελευταιο:
 Το Associated Press απαγορεύει την χρήση του όρου «λαθρομετανάστης»....