25/04/2014 22:36:00

Είδηση ειναι ένα επίκαιρο, "φρέσκο" γεγονός που ενδιαφέρει το κοινο και είναι κατάλληλο προς δημοσίευση.
Το φημολογούμενο ενδιαφερον Καταρινων, Κουβετιανών, Γερμανών, Ούνων, Κελτών, Βησιχότθων, Μαο - μαο, Τριαλαριλαρό κι άλλων ξένων για επενδύσεις στην Κύπρο, μου θυμίζει τη λύση του Κυπριακου. Όλο πλησιάζει κι όμως δεν τη βλέπουμε. Απο υποσχέσεις, επισκέψεις και μακέτες, χορτάσαμε. Όταν επενδυθούν τα πρώτα δισεκατομμύρια, τότε πέστε μου να γράψω είδηση...