11/11/2014 21:53:00

Αφιέρωμα σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973.