11/11/2014 22:52:00
Χαιρετισμός σε εκδήλωση για τον Παύλο Λιασίδη στη Λεμεσό σιτς 22 Σεπτεμβρίου 2011