11/11/2014 22:55:00
Εγκαίνια κτιρίου ΑΣΤΡΑ στα Λατσιά από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας