11/11/2014 22:54:00

Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από τον ραδιοσταθμό Άστρα, την ΚΙΣΑ, την οργάνωση Cyprus Stop Trafficking και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.