Τελευταίες αναρτήσεις

10/06/2019 18:26:00
Η δεκαετία του 1930 είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Από πολιτικής πλευράς ήταν μια περίοδος πλήρους στέρησης κάθε μορφής ελευθερίας, ενώ από οικονομικής στιγματίστηκε από τη φτωχοποίηση και εξαθλίωση μεγά...